Lidská práva v proměnách času

Motto: Všechny lidské bytosti se rodí se stejnými nezcizitelnými právy a základními svobodami

„Lidská práva v proměnách času“ je název konference s mezinárodní účastí, jejímž cílem je přispět k šíření povědomí o lidských právech a formou diskusního fóra nabídnout různé názory, myšlenky a analýzy ohledně lidských práv. Téma tohoto ročníku je Svět dítěte pohledem vědních oborů. Problematika dítěte v nejrůznějších životních situacích a její zkoumání patří bezesporu do portfolia stěžejních činností ZSF JU. Konference se bude zabývat zkoumanou problematikou opět v celém jejím spektru, především však v kontextu právním, sociálním, sociálně-právním a zdravotně-sociálním. Letošní tematické zaměření zohledňuje trvalou potřebu zabývat se, z výše uvedených hledisek, dítětem jako subjektem, případně též objektem nejrozmanitějších vztahů a činností každodenního života, které se jej bezprostředně nebo i vzdáleně týkají a nějakým způsobem jej ovlivňují, ať již po stránce psychické či fyzické (případně obou současně), ať pozitivně či negativně.

Termín konání:
12. listopadu 2013
Místo konání:
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, J. Boreckého 27, přednáškový sál E


 

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
Jírovcova 1347/24, České Budějovice

Za obsah stránek odpovídá: PhDr. Rosková Lenka
Uživatelská podpora a webmaster: Ing. Košíček Jiří