Lidská práva v proměnách času

Motto: Všechny lidské bytosti se rodí se stejnými nezcizitelnými právy a základními svobodami

O konferenci

Filosofie, cíle konference:

Lidská práva v proměnách času je třetím setkáním pravidelných konferencí o lidských právech. Cílem konference je přispět k šíření povědomí o lidských právech a formou diskusního fóra nabídnout různé názory, myšlenky a analýzy ohledně lidských práv. Konference se bude zabývat problematikou v celém jejím spektru, především však v kontextu právním, sociálním, sociálně-právním a zdravotně-sociálním. Konference je platformou setkávání odborníků všech směrů sociální práce a lidskoprávního aktivismu k jednotlivým aktuálním tématům. Smyslem konference však není pouze akademická debata odborníků, ale rovněž i diskuse o praktických námětech pro konkrétní (sociální) práci v uvedených oblastech, což by mělo vést k většímu propojení teorie a praxe. Setkání by mělo přinést možnost kontaktu vědeckých pracovníků, pracovníků z praxe a studentů, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svého vlastního bádaní v rámci vysokoškolského studia.

Členové vědeckého výboru:

 • prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., děkanka ZSF JU
 • prof. Michael Benes, RMIT University, Melbourne, Australia
 • prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy, ZSF JU
 • Mgr. Petr Hanuš, ředitel odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV
 • JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D., Proděkan pro zahraniční vztahy, ZSF JU
 • JUDr. Martin Šimák, Ph.D., Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky, ZSF JU
 • doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., klinický psychológ pre dospelých a deti, Spišská Nová Ves
 • Mgr. Katarina Kotradyová, Ph.D., TF Katolická univerzita Ružomberok
 • Ing. Renata Švestková, Ph.D., Katedra psychologie a speciální pedagogiky, ZSF JU
 • doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., Katedra sociální práce, ZSF JU
 • PhDr. Lenka Rosková, Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky, ZSF JU
 • Mgr. Alena Kajanová, Ph.D., Katedra sociální práce, ZSF JU

Členové organizačního výboru:

 • JUDr. Martin Šimák, Ph.D.
 • PhDr. Lenka Rosková
 • Mgr. Alena Kajanová, Ph.D.
 • Bc. Pavla Klímová
 

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
Jírovcova 1347/24, České Budějovice

Za obsah stránek odpovídá: PhDr. Rosková Lenka
Uživatelská podpora a webmaster: Ing. Jiří Košíček