Lidská práva v proměnách času

Motto: Všechny lidské bytosti se rodí se stejnými nezcizitelnými právy a základními svobodami

Pokyny autorům

Příspěvky, délka příspěvků:

Referáty cca. 15 min. + 5 min. diskuze.

Organizátoři budou dbát na dodržování času určeného na prezentování příspěvků. Délka příspěvku může být upravena v závislosti na počtu referujících, což bude upřesněno v programu.

Sborník:

Z konference bude vydán recenzovaný sborník s ISBN číslem. Podmínkou zařazení referátu či příspěvku do sborníku je uhrazení konferenčního poplatku a zaslání příspěvku v el. podobě e-mailem na kontaktní osobu konference PhDr. Lenku Roskovou (lroskova@zsf.jcu.cz), nejpozději v den konání konference. Pro příspěvky je striktně daná struktura. V případě, že nebude dodržena uvedená struktura příspěvku, nemusí být vydán v recenzovaném sborníku. Publikovány ve sborníku budou výhradně příspěvky na konferenci osobně prezentované, organizační výbor však může rozhodnout o výjimce. Vybrané příspěvky, které projdou recenzním řízením, mohou být uveřejněny v časopise ZSF JU, který je zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Struktura příspěvku ke stažení

Účastnický poplatek:

  • pasivní účastníci - 0 Kč
  • aktivní účastníci - 1000 Kč / 40 Eur

Příspěvek je určen ke krytí organizačního zabezpečení konference a nákladů na vydání sborníku příspěvků a jeho distribuci.

Poplatek musí být uhrazen do 15. 10. 2013 bankovním převodem na účet:

Bankovní spojení:
číslo účtu: 104725778 / 0300
IBAN: CZ20 0300 0000 0001 0472 5778
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
Doplňující identifikační údaje:
variabilní symbol: 7220405036
specifický symbol: bude vygenerován po odeslání registračního formuláře
Adresa banky:
ČSOB
Hroznová 1
370 01 České Budějovice

 

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
Jírovcova 1347/24, České Budějovice

Za obsah stránek odpovídá: PhDr. Rosková Lenka
Uživatelská podpora a webmaster: Ing. Košíček Jiří